Freitag, 27. November 2009

Fujitsu infrastruktura kao servis

Fujitsu infrastruktura kao servis
Fujitsu je najavio cloud bazirani servis dizajniran da hostuje kompletni razvoj IT infrastrukture. Kompanija navodi da njena Infrastruktura kao servis platforma će omogućiti poslovnim korisnicima u Velikoj Britaniji i Irskoj da smanje IT troškove zamenom hardvera sa hostovanim servisima. Ova platforma kombinuje Fujitsu-ovu sopstvenu serversku platformu sa hardverom i softverom kompanija kao što su Cisco, EMC i VMware sa ciljem omogućavanja kompanijama da se sa servera prebace na hostovane centre podataka kojima mogu upravljati daljinskim putem i proširivati ih prema svojim potrebama.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen