Montag, 9. November 2009

Stari pasoši - prepreka ili ne?

Stari pasoši - prepreka ili ne?

Beograd -- Iako je jedan od uslova za viznu liberalizaciju uvođenje biometrijskih pasoša, Skupština Srbije danas raspravlja o novom produženju važenja starih pasoša.

Novim izmenama Zakona o putnim ispravama rok važenja plavih pasoša bio bi produžena za još godinu dana odnosno do kraja 2010. godine. Direktor Pravnog foruma Vladimir Todorić kaže da novo produženje neće predstavljati problem da EU odobri viznu liberalizaciju za građane Srbije.

“Trebalo je samo imati u vidu da naši građani sa prebivalištem ili boravištem u inostranstvu nemaju uslova da dobiju novi, savremeniji pasoš, zbog toga što naša diplomatska predstavništva nisu na vreme dobila neophodnu tehniku”, kaže Todorić.

“Ukoliko bi ‘plavi’ pasoši bili nevažeći posle 1. januara, ti ljudi bi se našli u velikom problemu, jer ne bi imali nova dokumenta, ne bi mogli da putuju i postavilo bi se pitanje njihovog boravka u inostranstvu”, objašnjava on.

“U praksi, to znači samo da će građani sa ‘crvenim’ pasošima moći da putuju bez viza, dok će oni sa ‘plavim’ i dalje morati da dobiju odgovarajuće vize, s tim što verovatno o tome evropske zemlje treba naknadno da odluče”, rekao je Todorić.

Inače, izmenama zakona, koje su predložene po hitnom postupku, predviđeno je i produžavanje važenja pasoša za decu - tako da za decu do tri godine pasoš umesto dve važi tri godine, a za decu od tri do 14 godina predloženo je da pasoš važi pet godina.

Izvor: B92

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen