Samstag, 14. November 2009

U SJENICI PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAZIVANJA 2009

U SJENICI PREDSTAVLJENI REZULTATI ISTRAZIVANJA
Istraživanje organizacije Ispos Stratedžik Marketing, sprovedeno u oktobru ove godine, na osnovu 1770. anketiranih u osam opština jugozapadne Srbije (Novi Pazar, Ivanjica, Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Raška, Sjenica i Tutin), generalno pokazuje da je zadovoljstvo građana radom lokalnih vlasti i opštinskih uslužnih centara, veće u odnosu na istraživanje, koje je rađeno u prvoj fazi PRO programa na ovim prostorima, tokom 2007. godine. Odgovarajući na iste upitnike, kao i pre dve godine, građani ovih opština najpozitivnije su ocenili izgled i rad opštinskih uslužnih centara. Istraživanje je takođe pokazalo da su stanovnici seoskog područja skloniji da daju pozitivnije ocene o radu lokalnih samouprava, dok su stanovnici gradskog područja, nešto kritičniji, kao i kategorije mlađih i obrazovanijih ispitanika.
Poslednje istraživanje je pokazalo i porast nezadovoljstva građana materijalnim stanjem u svim opštinama u odnosu na pre dve godine, a negativnije je ocenjeno i pitanje ''da li lokalna vlast vodi računa o građanima''.
''Percepcija građana Sjenice je takva, da preko polovine građana se ne slaže sa tvrdnjom da lokalna vlast vodi računa o njima. Međutim, na drugoj strani imamo i značajan procenat, 36 odsto onih koji se sa tim slažu. To je vrlo značajan podatak, jer građani ipak uviđaju da opština, odnosno lokalna vlast, radi u njihovom interesu'', kaže u izjavi za medije, Lidija Nešić Andrić, vođa istraživačkog tima ''Ispos Stratedžik Marketing'', i dodaje: ''Ako ove podatke uporedimo sa odgovorima građana u ostalim opštinama, vidimo da zapravo svuda preovlađuje ovakav stav, jedino u opštini Tutin je uočeno nešto više zadovoljstva građana, a samim tim i pozitivnih ocena, iz prostog razloga što je za poslednjih godinu dana, tamo bilo vidnih pomaka u radu.''
Prezentaciji rezultata istraživanja u Sjenici prisustvovali su predstavnici vlasti, šefovi poslaničkih grupa, i direktori javnih preduzeća i ustanova. Ovakva istraživanja za njih ne predstavljaju kritiku, već priliku da uvide u kojim oblastima treba intenzivirati rad i usluge prema građanima.
''Na osnovu ovih podataka se vidi da građani zrelo razmišljaju, što je za svaku pohvalu. To nama, koji smo na vlasti, samo koristi, jer, svaka dobronamerna kritika je dobrodošla svakom pametnom čoveku. Ekonomski razvoj, odnosno nedostatak novih radnih mesta je rak-rana naše opštine, i građani to uočavaju. Međutim, u praznoj kući, teško je biti dobar domaćin'', izjavio je zamenik predsednika Skupštine opštine Sjenica, Momir Kovačević.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen