Sonntag, 20. Dezember 2009

Auto-skole od 500 do 800 evraMinimalna cena obuke budućih vozača još nije utvrđena, bez obzira na to što je novi Zakon o saobraćaju u četvrtak stupio na snagu.

Očekuje se da cena obuke neće biti manja od 500, ili čak 800 evra.

"Zakonom o bezbednosti u saobraćaju propisan je visok nivo kvaliteta u pogledu vozila, kadrova i odgovarajuće tehničke opreme, a to su upravo kriterijumi koji će biti presudni za određivanje minimalne cene", kažu u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

"Tako će, na primer, od modela i starosti automobila na kome se obučavaju polaznici i prostorija u kojima se održava teorijska nastava, zavisiti i minimalna cena časova", rekao je za Tanjug načelnik odeljenja za sabraćajno - tehničke poslove i prekršajni postupak Branimir Pejović.

On je ukazao da je jedan od osnovnih razloga za utvrđivanje minimalne cene obuke - suzbijanje nelojalne konkurencije, što podržava i većina auto-škola.

Predsednik Zajednice auto-škola Srbije Petar Rašeta je ocenio da će određivanje minimalne cene obuke pomoći da se "reši situacija na tržištu", i ukazao da će cena biti viša od sadašnje, ali će i obuka biti kavalitetnija.
Čas skuplji za 200 dinara?

"Cena obuke ne bi smela da bude manja od 800 evra", rekao je Rašeta, uz objašnjenje da će auto-škole, zbog obavezne teorijske obuke, morati da angažiju licenciranog predavača, a da će na dodatne troškove uticati i uvođenje ispita iz Prve pomoći.

Predsednik grupacije auto-škola Beograda Milenko Jezdimirović, međutim, smatra da bi cena obuke trebalo da bude oko 500 evra, u skladu s platežnom moći građana Srbije.

"Predložili smo da cena obuke bude 800 dinara po času, bez PDV-a. To je u proseku za 200 dinara više nego sada, ali zbog nelojalne konkurencije, u pojedinim školama i duplo više", kaže Jezdimirović.

U Srbiji posluje oko 1.000 centara za obuku, ali će najverovatnije njihov broj sada biti smanjen.
Smanjiće se broj auto-škola

"Novi zakon je restriktivniji i uticaće na ukrupnjavenje tržišta, ali ne i na smanjenje kapaciteta", istakao je Pejović, dok je Rašeta ocenio da će trećina auto-škola nestati sa tržišta.

Centri za obuku će do usvanja pravilnika kojima se bliže određuje rad auto-škola, a čija će izrada biti završena do kraja godine, vozače obučavati po starom zakonu.

"Obuka ne bi trebalo da traje predugo, zbog uvođenja obaveznih teorijskih predvanja i Prve pomoći", rekao je Pejović i naveo da je Zakonom predviđeno 40 časova obavezne teorijske obuke.

"Teorijski ispit će se ubuduće polagati pre početka praktične obuke, za koju je predviđeno da traje 30 časova", objasnio je on i dodao da će kandidati moći da izađu na praktični ispit tek kad polože Prvu pomoć.

Novina je i stepenasto dobijanje prava na upravljanje težim i opasnijim vozilom, a značajan pomak u kvalitetnoj obuci je i sklapanje ugovora između centra za obuku i kandidata, koji će tako biti zaštićeni u slučaju da nisu zadovoljni uslugom.
 
Izvor: Sjenica.com

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen