Samstag, 5. Dezember 2009

YouTube i Facebook guše protok interneta

YouTube i Facebook guše protokIstraživanje koje je sprovela kompanija Network Box u mesecima julu u avgustu ove godine, otkrila su značajan uticaj koji YouTube i Facebook imaju na propusni opseg korporativnih mreža. Istraživanje koje je obuhvatilo 19 milijardi URL adresa koje je posetilo oko 30.000 krajnjih korisnika u kompanijama koje koriste usluge ovog provajdera otkriva da je najposećenija adresa bila sajt YouTube koji je ukupno zauzeo 7.8% propusnog opsega mreža u kompanijama. Odmah iza se nalazi Facebook sa 4.4%, Yahoo engine za pretragu sa 2.8% i Google sa 2.7%. Ono što poslodavce može da zabrine je što sajtovi koji sigurno nemaju veze sa poslovanjem odnose ogroman procenat.

VEST PREUZETA OVDE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen