Samstag, 5. Dezember 2009

Beli šengen: Zdravstveno osiguranje

Beli šengen: Zdravstveno osiguranje

Polisa zdravstvenog osiguranja koja pokriva vreme boravka u šengen zoni je poželjna, ali ne i obavezna. Ovo osiguranje bi trebalo za svaki slučaj imati jer Srbija sa većinom zemalja nema potpisane bilateralne sporazume koji uređuju ovu oblast i naše državno zdravstveno osiguranje ne pokriva lečenje u inostranstvu (osim u slučajevima kada Zavod za zdravstveno osiguranje organizuje lečenje u inostranstvu).

Za svaki slučaj, zabeležite da je evropski broj za hitne slučajeve - 112 - za policiju, hitnu pomoć i vatrogasnu službu i važi za sve članice Evropske unije.

Iako nigde ne piše da je polisa međunarodnog zdravstvenog osiguranja obavezna, može vam se desiti da vam je carinski službenik zatraži. Ako je nemate on će pomnožiti broj dana na koliko prijavljujete svoj boravak sa nekom količinom novca koja pokriva jedan dan, a onda će vas pitati da li imate taj novac. Ako je manja suma u pitanju možete pokazati keš, a ako je veća pokažete kreditnu karticu. Ovo se veoma retko dešava, skoro nikada, ali ipak ne treba zaboraviti da može da se desi!

Da biste izbegli mogućnost ovakve peripetije, najbolje je da uplatite osiguranje u nekoj od osiguravajućih kuća. Na polisu se upisuju vaši podaci iz pasoša i vreme boravka u inostranstvu, od čega i zavisi koliko ćete platiti osiguranje. Ta polisa pokriva zdravstvene usluge u inostranstvu u vrednosti do 30.000 evra.

Čak i ako vam se desi da vam polisa ne pokrije troškove lečenja u nekoj od zemalja šengena, odnosno da je određena zdravstvena ustanova ne uvaži, uz ispravan račun i ostalu dokumentaciju iz ustanove gde vam je usluga pružena, taj novac uvek možete da refundirate kada se vratite u Srbiju.

NEMAČKA

Putničko zdravstveno osiguranje mora da ima minimalno pokriće od 30.000 evra, da važi za sve zemlje šengenskog sporazuma i da pokrije zatraženi period važenja vize, kao i vreme boravka u šengenskom prostoru.

FRANCUSKA

Srbija ima ugovor sa Francuskom koji turistima, srpskim državljanima, omogućava da u slučaju hitne medicinske intervencije plaćene troškove u Francuskoj naplate od domaćeg osiguranja u Srbiji. Reč je samo o hitnim intervencijama.

SLOVENIJA

Republika Slovenija nema potpisan sporazum sa Srbijom koji bi regulisao oblast zdravstvenog osiguranja. To znači da građani Srbije moraju da plate zdravstvene usluge u na teritoriji Slovenije.

Prema slovenačkom zakonodavstvu, ne naplaćuju se samo hitni medicinski slučajevi osoba sa nepoznatim prebivalištem ili stranaca sa čijim zemljama sporazum nje potpisan.

MAĐARSKA

U hitnim medicinskim slučajevima pružanje medicinske pomoći se ne naplaćuje. Sve ostale medicinske usluge su regulisane međunarodnim sporazumima.

Polise zdravstvenog osiguranja izvađene u inostranstvu pokrivaju cenu samo prvog primanja medicinske pomoći u Mađarskoj. Sve ostale medicinske usluge se moraju platiti po ceni koju određuje zdravstvena ustanova. Ustanova određuje i koju će kreditnu karticu uvažiti u ovom slučaju.

GRČKA

Grčka ima slabo razvijene bilateralne odnose po pitanju zdravstvene saradnje sa drugim zemljama. Zbog toga je najbolje imati kod sebe polisu uplaćenog međunarodnog zdravstvenog osiguranja za turiste.

Ukoliko grčke zdravstvene ustanove odbiju da ga uvaže, nije problem refundirati novac u Srbiji uz adekvatan račun.

VEST PREUZETA OVDE

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen