Donnerstag, 10. Dezember 2009

VIC: Žmurke...

Kako igraju politicari zmurke?
2000 godina...2001...2002...2003...2004...2005...2006...2007...20 08...2009...2010...ko se nije nakrao najveci magarac bio!!!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen