Freitag, 30. Oktober 2009

Facebook daje šansu miru

Facebook daje šansu miru

Zvaničnici Facebook-a su jednom izjavili kako veruju da su kreirali nešto što može svet da načini boljim. Da nije u pitanju samo fraza govori podatak da je osnovan odeljak pod nazivom Peace on Facebook. Facebook je ponosan što može da igra ulogu servisa koji će promovisati mir gradeći tehnologije koje će ljudima pomoći da bolje razumeju jedni druge. Za sada se ovaj deo Facebook-a primarno fokusira na obezbeđivanje linkova do anti nasilnih grupa kao i dijagrame koji pokazuju Facebook prijateljske veze između ljudi širom etničkih i religioznih grupa koje imaju dugačke istorije konflikata. Zatim tu su i glasanja vezana za mir u svetu kao i „Share Your Thoughts“ widget.

Facebook daje šansu miru

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen