Donnerstag, 5. November 2009

VIC: Dva lovca idu kroz šumu

Dva lovca idu kroz šumu i ugledaše jednog čiču na proplanku kako čuva stado ovaca.
- Hajde da ga malo zajebavamo - reče jedan od njih.
- Hajde - složi se drugi.
Pozdraviše čiču i upitaše za zdravlje, pa počeše da ga provociraju.
- Je li deda, da te pitam, protrča li kakav zec ovuda?
- A, jes', bogami, malopre, protrča jedan.
- Deda, a jel' bio zec ili zečica?
- E, bogami, zec.
- A kako znaš da je zec?
- Ma, kad naiđe, osvrnu se na mene i reče: "Kad naiđu dva lovca što hoće da me ulove, reci im da me mogu da me povuku za kurac!"

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen